Levelek

Szerelmes levelek, X. levél

2019.09.08 12:26
M..., Csak félig látlak, mert túlságosan szeretlek, és te úgy véled, túl sokat látsz, mert félig szeretsz! Jöjj hozzám, most azonnal, győzz meg arról, a szorongásom csak hazudik, hogy sosem látlak. Már egy teljes napja, hogy nem találkoztunk! egy nap, jó Istenek! Ó, nem akarom elhinni, mert bele kellene halnom. Úgy véled, hogy olyan aprólékosan megrajzolt képet hagytál magadról szívemben, hogy csupán arra hagyatkozva belenyugodjak ígéretedbe? Valóban ott van, és az is igaz, hogy szépen festett...

Vegyes tárgyú levelek XV. A párbajozó

2019.08.20 00:13
Uram, Bár én vagyok az, aki majd belegebed az egészségbe, még három hete sincs, hogy magam mögött hagytam a betegágyat, és filozófiám máris a gladiátorok kegyeibe hullott. Folyamatosan csak a tercet és a kvartot1 gyakorlom, és már a papírt sem ismerném, ha a párbajra hívó kártyákat másra írnák: a tinta feketéjét már nem különböztetem meg a lélek feketeségétől, és végül majdnem arra kényszerültem, hogy Önnek is a kardommal írjak, mivel a rossz írás dicsőségére szolgál mindazoknak, akiknek...

Vegyes tárgyú levelek III. A nyár mellett

2019.07.21 04:00
Uram, Mit mondana a Napról, amikor Ön már alaposan átsült, ha már akkor panaszkodik rá, amikor még csak a húsa fűszerezésére siet? Az egész földkerekség számára csak egy nagy fazék; alárakja a pokol tüzét, hogy felforralja, a szelekkel úgy rakja körül, mint a fújtatókkal, hogy ki ne hunyhasson, és amikor konyhánkban is tüzet gyújt, formánkat vesztjük! Felmelegíti a vizeket, lepárolja, egyenesbe hozza, hogy nyerseségük ne tehessen kárt önben, és ön még kesergőt énekel, míg a Nap az...

Szatirikus levelek IV. Egy háládatlan ellen (Dassoucy)

2019.06.21 18:02
Uram, A meleg barátságra, melyet önért hordoztam, és amelyre ön érdemtelennek bizonyult, kiérdemelte, hogy önt ellenségemnek tekintsem. Ha a filiszteusok nem vesztették volna életüket Sámson karjától, akkor ma nem is tudnánk arról, hogy a föld valaha filiszteusokat is hordozott. Életüket halálukkal nyerték el, és ha tíz esztendővel tovább éltek volna, akkor harminc századdal hamarabb vesznek ki. Hát általam ön is learathatja hitványsága babérjait, mivel arra kényszerít, hogy büntetést szabjak...

Vegyes tárgyú levelek XXI. Az ostoba olvasónak, s nem a bölcsnek

2019.05.27 22:33
(Előszó Dassoucy Páris ítélete című bürleszk verséhez) Alantas elme, ne közelíts eme műhöz! Ez a tanács legyen kapuőre az Olvasónak; akár négy nyelven is leírhattam volna, ha nem vélném úgy, hogy te, fejetlen és szívtelen Szörnyeteg, te vagy minden dolgok legocsmányabbja a világon, és hogy még én bánhatnám, ha túl szép sértéseket vágnék a fejedhez, mivel még gyönyörűséget lelhetnél bennük. Jól tudom, csak arra vársz, hogy aljasul megkínozhasd eme művet. De mégiscsak te fizettél a Könyvárusnak...

Vegyes tárgyú levelek II. A tavaszért

2019.04.06 23:51
Le Bret tanácsos úr részére Uram, Ne sírjon már, hiszen a jó idő visszatért, a nap megbékélt az emberekkel, és melegétől ismét megtaláljuk a lábunkat, ami a tél alatt teljesen elmacskásodott, mivel csak annyit mozogtak, amennyi a meneküléshez kellett; és eközben a hosszú éjszakák, melyek, úgy tűntek, hogy óránként csak egy lépéssel vánszorognak előre (mivel a sötétben féltek nekiiramodni), ugyanolyan messze vannak már, mint az az első, amelyik Ádámot altatta1; a levegő, amely nemrég még oly...

Vegyes tárgyú levelek VII. Egy ciprus leírása

2019.03.31 13:22
Uram,   Szándékomban állt egy ciprus leírását küldenem Önnek, de csak a vázlatig jutottam, mivel olyan hegyes, hogy még a szellem sem ülhet meg rajta: színe és alakja egy felfordított gyíkra emlékeztet engem, aki az égbe fúródik, a földbe harapva. Ha a fák között is van mesterségbeli különbség, akárcsak az emberek között, mivel levelei helyett tűi vannak, úgy hiszem, ő lehet a fák cipészmestere. Szinte még elmémben sem merek ezen tűk közelébe menni, mert még összeszurkálnak, ha túl...

Szerelmes levelek, II. levél

2019.02.20 09:31
Hölgyem,   A tűz, amivel megperzsel, olyan kevés füsttel ég, hogy még a legkomorabb csuklyásnak is kihívás lenne azzal bekormoznia a lelkiismeretét és kedélyét.  Az a mennyei melegség, amely oly sokszor feszítette Xavéri Szent Ferenc1 zubbonyát, nem volt tisztább annál, amely bennem ég, amióta Önt úgy imádom, ahogyan ő Istent imádta, anélkül, hogy valaha is láthattam volna Önt. Való igaz, hogy aki Önt leírta nekem, olyan képet festett az Ön bájairól, hogy amíg mesterművét előadta, úgy...

Vegyes tárgyú levelek XVI. Egy felgyógyulásra

2019.01.31 23:05
Uram, Engedtessék meg nekem, hogy csúfolódjak a lázán most, hogy az faképnél hagyta. Hitemre, igen meglepett, hogy ilyen nemes lovag elé merte vetni kesztyűjét, amilyen Ön, és valóban, ez a láz vitézi módon kezdte pályafutását, bár én előre láttam vesztét. Már az egész világ úgy látta, hogy Ön hamarosan távozik az Elíziumi Mezőkre1, és néhány barátja – nem éppen a leghívebbek – már azt terjesztették, hogy a szörnyűséges városba érkezett, bár valójában még a külvárosában sem járt. Valóban...

Szerelmes Levelek, VI. levél

2018.12.28 22:28
Kisasszony,   Megkaptam fényes karkötőit, és oly nagyszerűnek tűnt előttem az Ön jelét viselnem! Ezek után ne tartson attól, hogy rabja megszökhet, miután karját és szívét is megkötötte. Megvallom, adományát gyanakodva fogadtam, mivel az mindig a haj és a jellem között van a bájak alkotásában, de mivel Önnek még annyi más, nemesebb eszköze van, amivel halált okozhat, hogy tovább nem gyanúsítom varászlással, és mivel hiába is próbálnám megfosztanom magamat bűvölete titkaitól, hiszen nem...

Egy gyilkos és rágalmazó jezsuita ellen

2018.10.28 23:23
Gonosztevő Atya, Ön bizonyára valami királynak vél engem, hogy azt prédikálja követőinek, gyilkoljanak meg, de hallgatóságát nem ugyanabból a fából faragták, mint a Châtel-eket és a Ravaillac-okat1. A jezsuita iskolákat már megtisztították az afféle rossz vértől, és az emlékezet piramisa nem engedi, hogy a gyilkosság elérjen az ön szájától a hallgatósága kezéig.  Ön pulpitusát arra használja (nyolcszáz iskolás tanára és hóhérja), hogy halálomat úgy hirdesse, mint valami keresztes...

Szatirikus és szerelmes levelek, 2. levél

2018.10.23 23:08
Hölgyem,   Arra vagyok-e ítélve, hogy még sokáig könnyeket ontsak? Jóságos Angyala nevében könyörgöm Önnek, szép Úrnőm, legyen hozzám annyi barátsággal, hogy felfedi, milyen szándékot táplál irántam, és eljöhessen az a boldog óra, amikor megtérhetek a Vakok Házába, mivel előre látom, hogy az Ön udvariassága arra ítélt, hogy vakon haljak meg. Igen, vakon (mivel az Ön nagyravágyása nem elégedhet meg csupán annyival, hogy félszemű legyek.) Vajon nem készített-e két lombikot két szememnek,...