Soucidas-nak

2020.02.27 22:16

Egy adóbérlő1 ellen, aki nem volt hajlandó pénzt kölcsönözni

Uram,

Ön tartozott nekem azzal a pénzzel, amit öntől kértem; mivel nem gondolhatja, hogy alig negyven aranyért bemocskolnám a hírnevemet azzal, hogy az ön társaságában mutatkozva prostituálnám magamat; és oly sokszor kellett erősködnöm, lelkiismeretem ellen szólva, hogy ön a világ legbecsületesebb embere. Végül már éppúgy nem kockáztathattam meg védelmezését, mint a mirigykórét vagy a túrós hátét2. De már belátom, hogy nem minden láz tünetei egyformák, mivel sem Szent Mathurin3 előtt, sem utána nem ásítunk. Ámbár azt találom leginkább veszedelmesnek a kitöréseiben, hogy olyan ember létére, aki nem áll a vártán, a vérmérséklete egy kissé túlságosan is epés. Ha azon a napon, mikor levelét megkaptam, nem vettem volna magamhoz rebarbarát4, talán bottá teszem pennámat, de az Állam túlságosan érdekelt abban, hogy megvédje önt, mivel önt senki sem szeletelheti fel úgy, hogy közben ki ne ontsa azoknak az embereknek a vérét, akiken ön teleszívta magát. Hanem ezek után csínján bánjon a pengeváltásokkal! Korábban úgy gondoltam, (mivel ön és az apja gonorrhoeává romlasztotta a zacskóink forró, sárga tartalmát5,) hogy házának minden ládája egy-egy arany kelés; de ma már értem, hogy a legnehezebb darab a saját feje. Így hát jobban teszi, ha elrebben, higgye el, mert ha nem emelkedik egy kissé magasabbra, még a végén négy láb föld állítja meg; és ahogy az ön fiziognómiáját ismerem, az ön temperamentumához a kötél kiállhatatlanabb, mint az arzén. Ha attól tart most, hogy könnyűnek találtatik, legalább attól óvakodjon, hogy kavicsokban mérjék ki a súlyát6. Ez az egyetlen tanács, mit a fejfájására adhatok,

Az ön orvosa

 

Jegyzetek:

Ez a levél először 1662-ben látott nyomdafestéket, postumus kiadás. A címzettje d'Assoucy, kézirata nem maradt fenn.

1Adóbérlő (partizán): pejoratív kifejezés azokra, akik az adókat meghitelezték a király részére, majd beszedték azt az emberektől. Az adóbérlők közül sokan megszedték magukat a század végére. FELTÉTELEZÉSEM szerint (mivel a nagy összeveszés az után két héttel tört ki d’Assoucy és Cyrano között, hogy megjelent az előbbitől a Párizs ítélete című travesti, az utóbbi előszavával, mit Az ostoba olvasónak, és nem a bölcsnek címzett), Cyrano valamiféle tiszteletdíjra számított a közreműködéséért; bár az is lehetséges, hogy egy korábbi (és jóval nagyobb) szívességért várt volna viszonzást. (Azt semmi sem támasztja alá, hogy a Nesle-i kapunál egymaga száz ellen Lignière miatt verekedett volna Cyrano, a védelmezett barát lehetett akár d’Assoucy is.)

2lóbetegségek, a mirigykór a nyálmirigy gyulladása, ami az állat fulladását okozhatja, a túrósság bőrbetegség.

3Szent Mathurin a bolondokat gyógyítja.

4a rebarbarát ekkor még nem táplálékként fogyasztották, hanem a gyökerét gyógyszerként (hashajtó) alkalmazták.

5a nemi betegség egyik tünete lehet az, ha a vizelet csíp (forró); a zacskók a szövegben kettős értelmű: lehet pénzesbugyor vagy herezacskó is. (Ekkor, és még nagyjából két évszázadig, nem különböztetik meg az óvilági és az újvilági vérbajt, tehát a szifiliszt és a gonorrheát.)

6A Grève téren voltak a nyilvános kivégzések, grève egyébként az ártérben összehordott apró köveket jelent, innen kapta a Szajna melletti tér a nevét.