Cikkek archívuma

Szerelmes levelek III.

2019.12.22 22:34
Hölgyem,  Ön jót akar nekem! Úgy! már az első sorától a legalázatosabb, legengedelmesebb és legszenvedélyesebb szolgája vagyok, mivel érzem, hogy lelkem a túlzott örömtől oly messzire dagadt, hogy elhagyja ajkamat is, mire ezt a levelet befejezhetném. Íme mégis a végére jutottam, és...

XIV. vegyes tárgyú levél M. Gerzannak, a Dámák diadaláról írt könyvéhez

2019.11.21 23:32
Az egykorú angol fordító szedetett egyes szavakat dőlt betűkkel, feltételezésem szerint azért, mivel ez a modorosság Gerzan könyvére is jellemző. Ugyan ez nem Cyranoi elem, olyannyira megnyerte a tetszésemet, hogy magam is átvettem. Így ezen a módon jelzem, ha magyarázat tartozik a szöveghez, a...

A cenzúra egyházi alkalmazása: Tiltott Könyvek Jegyzéke

2019.11.21 13:15
A könyvnyomtatás és a reformáció (1517) után az Egyház azzal szembesült, hogy nagy számban terjednek olyan írások, amelyeket kártékonynak ítélt. Ezért 1559-ben létrehozta a Tiltott Könyvek Jegyzékét, latinul Index Librorum Prohibitorum, (továbbiakban: Index,) és azokat a műveket, amelyeket ide...

Működik!

2019.11.02 21:41
Már egy éve közlök Cyrano-fordításokat, és még van anyagom bőven. Jelentem az eddig sikereket: 1.Már tizenhárom levelet közzétettem, sőt, még azt is megtaláltam, honnan rekonstruálhatóak az eredeti szövegek! 2. Elkezdtem egy sorozatot, a kissé félrevezető Legendák, anekdoták és spekulációk...

Deizmus, pánteizmus és ateizmus a szabadgondolkodásban

2019.11.02 17:34
Talán te is megtapasztaltad irodalomórán, hogy amikor a XVIII. századi szabadgondolkodókat tanultátok (Voltaire, Diderot, Rousseau), valaki - talán éppen te - azzal a felismeréssel hozakodott elő, hogy az olvasott szöveg egyenesen ateista, mire a tanerő helyretette, ne olvass bele többet, mint amit...

Levelek: mit is fordítok? Hogyan működött a cenzúra Ausztiai Anna régenssége idején?

2019.10.30 20:04
Az Ősz ellen írt levélnél ismertem fel először, hogy nem is olyan egyértelmű, mit kellene fordítanom, ha Cyrano gondolatait közvetíteném. Mivel több kiadásban is a birtokomba került (ne irigykedj, neked is lehet, ha felmész a Gallicara vagy a Google bookson körülnézel, bár bevallom, hogy a Laugaa...

Vegyes tárgyú levelek IV. Az ősz ellen

2019.10.26 23:36
Uram, Úgy vélem, most igazán örömmel berzenkedhetnék az Ősz ellen, ha nem félhetnék attól, hogy megharagítom a vihart, aki nem is elégedhet meg azzal, ha megöl bennünket; addig ki nem elégülhet, ameddig nem szed össze háromféle hóhért is egy halálra, hogy egyszerre mészároljon le bennünket a...

Fordítás, ferdítés és (ön)cenzúra

2019.10.24 22:53
Mi lehet a legnehezebb része a fordításnak? Számomra az, ami a leginkább természetes volt a XVII. században: ami annyira magától értetődő, hogy senkinek sem kellett hozzá magyarázat. Epikureista felfogás, platóni barlanghasonlat képe? Ugyan! A Nap államai és birodalmai elején, hajnalok hajnalán, az...

Kiegészítés a XIV. vegyes tárgyú levél (M. Gerzannak, a Dámák diadaláról) értelmezéséhez

2019.10.09 19:32
Gerzan könyve 1646-ban jelent meg, az alábbiak írtak hozzá ajánlást a kötet elején: Tanács a Hölgyeknek, D'Astorgy Du Broeil, próza Du Pelletier, négy szonett,  H. De Picou, két szonett, egy epigramma, De La Chapelle, egy szonett, Castilia, egy szonett olasz nyelven, id. Colletet, egy...

Aki a hivatkozásokból kimaradt: Lucilio Vanini (Giulio Cesare Vanini)

2019.09.26 18:58
Cyrano műveiben több helyütt felbukkannak olyan gondolatok, amelyek bizonyosan Vanini hatását tükrözik. Amíg a többi forrását egyértelműen jelölte a szövegben*, Vanini neve valahogy sosem említődik meg. Miért is? Vanini talán az első gondolkodó, aki felveti annak lehetőségét, hogy mégsincs...
Tételek: 21 - 30 ból 66
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>