A Roxánról szóló széphistória

2019.07.31 16:05

Edmond Rostand két valódi nő alakjából teremtette meg Roxán alakját. 

Az egyik Marie Robineau, akit Roxane-nak is neveztek, Scudery kisasszony egy barátnője, a precieuses-ök egyike. A precieux/precieuse (férfi/női alak) a XVII. században megjelent, egyfajta nyelvújító, széplélek, negédes, vagy kényeskedő. Szalonokban társalogtak, és önálló szókincset alakítottak ki, kerülték az alacsonyabb rendűnek vélt szavak és kifejezések használatát. Molière a Kényeskedők és a Tudós nők című vígjátékaiban is kifigurázta ezt a mozgalmat. Gyakori társalgási témájuk „az emberi szív térképe”, ami azt írta le, miféle úton juthat a szerelmes az áhított személy kegyeihez (nem éppen testi értelemben). Annak, aki szereti a modern szerelmes füzeteket, ebből a korból (illetve néhány évtizeddel későbbről) Mme de Lafayette: Clèves Hercegnő című regényét ajánlom. Valaha én is olvastam, kellemes mű, a Szabó Ervin Könyvtár Rottenbiller utcai fiókkönyvtárában fellelhető volt. (Egyébként nem vagyok nagy rajongója a limonádéknak ;-)) 

A másik alak, aki Cyrano tíz évvel idősebb, távoli unokatestvére, Robineau. Szép és eszes hölgy volt ifjú korában, és igen szerethette a férjét, Christopher de Champagne-t, lNeuvillette báró elesett Madeleine édesanyja elhunyt. lelkiatyja azt mondta, hogy ez nem lehetséges. Ezért inkább vagyonát arra használta, hogy jótékonykodjon, a maga belátása szerint: ugyan azt várták tőle, hogy – mint Rostand Roxánja – kolostorba vonuljon és másokra bízza a jótékonykodást, ő maga járt ki a börtönbe, élelmet és ruhát vitt a raboknak, és ítérítgette őket, néha egészen a vesztőhelyig kísérve a foglyokat. A szomszédság ezek miatt is bolondnak, „hipochondernek” tartotta.  

Miért pont Roxán az elérhetetlen kedves neve Rostand Cyranojában? Csupán azért, mivel az elsőként említett modellt Roxane-ként emlegették? Vagy talán azért is, mivel Cyrano gyakran használta az Alexandre személynevet, Nagy Sándor után, aki éppen egy Roxán nevű perzsa hercegnőt vett feleségül?